گواهینامه‌ها و صلاحیت‌ها

این شرکت صلاحیت خود در خصوص طراحی و اجرای ساختمان ها را در وزارت تجارت عراق به ثبت رسانده است و مجوزات لازم برای حضور در پروژه های کشور عراق را اخذ نموده است .