چارت سازمانی ایمن سازه

یکی از اهداف شرکت ایمن سازه فدک ،حضور موثر و پایدار در پروژه های داخلی و خارجی تحت عنوان یک شرکت خوشنام و یک برند معتبر و شناخته شده است . مدیران این مجموعه بر این باورند که تحقق این امر علاوه بر برنامه ریزی دقیق و تخصیص منابع ، مستلزم بهره مندی از منابع انسانی توانمند ، با انگیزه و همسو با استراتژی های شرکت می باشد .

بنابر این حضور پرسنل توانمند و فرهیخته در این شرکت ،دارایی ارزشمندیست که برای مجموعه مزیت رقابتی ایجاد نموده و شرکت را در عرصه رقابت پیشتاز نگهداشته است .

ماموریت

تامين و بكارگيري، بهسازي ، نگهداشت و توسعه كاركنان در جهت حصول اطمينان از حفظ و بهبود مستمر توانمندي و شايستگي آنان در راستاي انجام ماموريت و اهداف شركت

ارزشها

 • صداقت
 • کیفیت مداری
 • مشارکت و همدلی
 • حمایت از خلاقیت و نوآوری کارکنان
 • مسئولیت پذیری
 • رشد و تعالی منابع انسانی
 • رعایت استاندارد
 • توجه به کرامت انسانی

 

برنامه‌ها و الویتهای واحد منابع انسانی

 • تدوین و بروز نگهداری آیین نامه ها و دستورالعملهای اداری و استخدامی شرکت
 • تدوین مدل شایستگی و استقرار مکانیزم های انتخاب و بکارگیری مناسبترین نیروها
 • تلاش در جهت حفظ و نگهداشت منابع انسانی و ایجاد جذابیت های لازم در مشاغل موجود
 • اهتمام در برنامه ریزی آموزشی در جهت توسعه قابلیت ها و توانمندیهای نیروی انسانی
 • اهتمام در استقرار نظام مدیریت عملکرد بمنظور شناسایی و توسعه قابلیت ها و بهبود مستمر عملکرد
 • تدوین و بروز نگهداری نظام جبران خدمت و سیستم های انگیزشی کارکنان